domingo, 16 de setembro de 2018

BECAS DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 2018/2019

Para solicitar a beca da Convocatoria para Necesidades Educativas Especiais o primeiro que debemos ter en conta é o prazo de presentación.
O prazo de presentación de solicitudes estenderase ata o 27 de septiembrede 2018 inclusive.
Pasado este prazo, só poderá presentarse naqueles supostos extraordinarios nos que se acredite documentalmente a aparición da necesidade educativa especial con posterioridad ao prazo. Neste caso, a solicitude entregarase directamente na unidade de becas correspondente.
Para solicitala debe entrar na sede Electrónica do MEC, na seguinte dirección:


 

NON ETIQUETEMOSO psicólogo Alberto Soler axúdanos a entender a importancia das expectativas no desenvolvemento do alumnado. O poder das expectativas é importante telo en conta cando traballamos co noso alumnado. Debemos etiquetar?

CURSO2018 - 2019


martes, 4 de setembro de 2018

FORMACION PROFESIONAL

Ciclos e módulos con prazas dispoñibles.
Presentación de solicitudes de setembro: ata o día 11 de setembro ás 13:00 h.
http://www.edu.xunta.es/fp/node/14928
Consulta toda la "Oferta de FP"
 
Atención: Non son ciclos liberados. Para acceder é necesario participar no proceso de solicitudes de setembro.

Réxime ordinario

Réxime para as persoas adultas
Modalidade presencial

Modalidade distancia

Información sobre as solicitudes a ciclos formativos
A solicitude deberá realizarse mediante o asistente informático vía web para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario. Logo de realizada a aplicación informática xera un impreso de solicitude.
- No caso de solicitantes xa autenticados no contorno "edu.xunta.es" que non teñan que achegar documentación, o sistema xera un impreso xa validado, co texto de que non é necesario entregalo nun centro educativo para a súa validación. Deste xeito remataría a inscrición no réxime, modalidade e grao da solicitude. A copia impresa conservarase como resgardo da realización da solicitude.
- En calquera outro caso, o sistema xera un impreso de solicitude que terá que ser entregado para a súa validación en calquera centro educativo de Galicia con oferta de ciclos de formación profesional sostida con fondos públicos. Se este impreso non se entrega en prazo, a solicitude non terá carácter oficial e non se considerará realizada para os efectos da admisión.

CALENDARIO ESCOLAR - CURSO 2018/2019


COMEZO DE CURSO


domingo, 24 de xuño de 2018

ACTO DE GRADUACIÓN 2018

https://drive.google.com/open?id=1VbOAqzZ01xuIzh-RbjXnRoSWySbdVOzC

ENSINANZAS DEPORTIVAS CURSO 2018/2019

Convocadas as probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2018/2019.

PRAZO: Do 19 de xuño ó 10 de xullo de 2018.
RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2018/19.


PROCESO DE ADMISIÓN EN FP CURSO 2018/2019


 

OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O CURSO 2018/2019


CICLOS DE FP BÁSICOS, MEDIOS E SUPERIORES, réxime ORDINARIO:CICLOS DE FP MEDIOS E SUPERIORES, réxime ADULTOS PRESENCIAL (oferta parcial por módulos):CICLOS DE FP MEDIOS E SUPERIORES, réxime ADULTOS A DISTANCIA (oferta parcial por módulos):
CICLOS DE FP MEDIOS E SUPERIORES, réxime DUAL:


OFERTA DE MÓDULOS DOS PROGRAMAS FORMATIVOS BÁSICOS (FP Básica para alumnado con Necesidades Educativas Especiais): 

sábado, 16 de xuño de 2018

martes, 12 de xuño de 2018

SORTE NAS ABAU

Queremos desexar moita sorte ao noso alumnado de 2º de bacharelato 
que está a punto de presentarse as ABAU.
Confiamos en vós, ten que saír ben. MOITA SORTE.

PREMIOS DOS LOGOTIPOS DE MEDIACIÓN

O venres tivo lugar a entrega de premios ao alumnado que participou no concurso de logotipo de mediación que contou coa colaboración do alumnado mediador. A todos os participantes asistentes se lle entregou un agasallo consistente nunha chapa co logo do instituto e aos gañadores os seus premios:
1º clasificado: Angel de 1º Bach, un cheque de 25 E e unha chapa
2º clasificado: Álvaro de 1º Bach, unha consumición e unha chapa
3º clasificado: Judith de 1º ESO, nada por non asistir. 

sábado, 9 de xuño de 2018

ITINERARIOS BACHARELATO CURSO 2018/2019

1º BACHARELATO
2º BACHARELATO


OPRIMIDO E OPRESOR


CALENDARIO CURSO 2018/2019

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica hoxe no DOG o calendario escolar para o vindeiro curso 2018/19, para os centros sostidos con fondos públicos, polo que se fixan os períodos lectivos e vacacións correspondentes. 
 Deste xeito, para o alumnado matriculado en 2º ciclo de infantil, en primaria e en educación especial as clases comezarán o día 12 de setembro de 2018 e rematarán o 21 de xuño de 2019; mentres que para os matriculados en ESO, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de réxime especial o día de inicio de curso será o 17 de setembro, que se alargará ata o 21 de xuño de 2019. Así mesmo establécense como períodos vacacionais Nadal, desde o 22 de decembro de 2018 ata o 7 de xaneiro de 2019 ambos inclusive; Entroido, os días 4, 5 e 6 marzo de 2019 e Semana Santa desde o 13 ata o 22 de abril de 2019. Tampouco serán días lectivos os declarados festas de ámbito estatal e os festivos oficiais da Comunidade Autónoma así como o Día do Ensino, que se celebrará o 7 de decembro. Adaptación do calendario das probas extraordinarias de Bacharelato á ABAU O calendario escolar para o vindeiro curso tamén recolle a adaptación das datas das probas extraordinarias de 2º de Bacharelato ás previstas para a realización da proba de acceso á universidade (ABAU). Polo tanto, as probas extraordinarias de 2º de Bacharelato  realizaranse entre o 17 e o 21 de xuño de 2019. Deste xeito acomódanse perfectamente os calendarios do ensino non universitario e universitario logo do acordo da Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) e as tres universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG) de adiantar ao mes de xullo a realización da proba extraordinaria de acceso á universidade (ABAU), que ata o momento se vén realizando en setembro. 


CENTROS RESIDENCIAIS DOCENTES 2018/2019
Convócanse prazas de residencia nos Centros Residenciais Docentes da Coruña, Ourense e Vigo para cursar estudos postobrigatorios non universitarios no próximo curso académico 2018/2019.mércores, 6 de xuño de 2018

PROCESO ADMISIÓN UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS


O proceso de admisión á universidade é o proceso que tes que realizar para acceder a uns estudos universitarios. Si cumpres cos requisitos de acceso á universidade, podes realizar a admisión, coa finalidade de conseguir a praza universitaria nos estudos e centro desexado. 
Este proceso realízase normalmente entre os meses de xuño e xullo, aínda que pode haber cambios en función da Comunidade Autónoma. Para a admisión terás que reencher a solicitude de admisión na que poñerás, por orde de preferencia, que estudos queres cursar e en que centro desexas facelo. 
Este proceso de admisión telo que realizar por Internet ou de forma presencial, dependendo da Comunidade Autónoma, e serve para solicitar o acceso ás universidades públicas. No caso de que queiras acceder a unha universidade privada, terás que poñerche en contacto con ela directamente para coñecer como se realiza a admisión. 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/informacion-preinscripcion-acceso-universidades/

A COMUNICACIÓN NO ÁMBITO FAMILIAR - ESCOLA NAIS/PAIS

O martes pola tarde tivemos a última xuntanza de escola de pais/nais deste curso. O tema que se tratou foi a comunicación no ámbito familiar. A experta no tema Noa, foi quen de explicarnos a importancia desta comunicación.


Un dos desafíos que implica a vida en familia, é o traballo de manter unha boa comunicación entre todos os integrantes do grupo. A comunicación é o elemento que funda a relación entre as persoas, xa que logo, a nivel familiar é a base para manter a unión dentro do fogar. É no espazo familiar que os rapaces e rapazas aprenden a comunicarse con outros, de aí a importancia de ser un exemplo, especialmente na forma en como nos comunicamos. 
A través da comunicación, lógranse satisfacer as nosas necesidades afectivas e materiais. O problema xérase cando non sabemos transmitir o que queremos e isto termina afectando a relación familiar. O principal erro que cometemos, é pensar que os demais deben pensar e sentir como nós. Moitos conflitos familiares xéranse pola errónea idea de que os demais non están dispostos a satisfacer as nosas demandas. A pregunta é somos realmente claros? Si necesitamos algo doutro manifestámolo de forma clara e adecuada? 
A clave é ser claros, esforzarnos en que tanto a nosa linguaxe verbal, como non verbal transmita o que queremos dicir. En moitas ocasións sinalamos non estar enfadados con xestos que dan conta pola contra. No caso dos nenos isto xera moita confusión e é un patrón que logo repetirán, por iso, é necesario que sexamos coidadosos cos xestos, o ton e as palabras que utilizamos. Aquilo que é claro para nós, non necesariamente o é para os outros. 
 Para manter unha comunicación adecuada na familia e tamén co exterior, debemos comprender que somos diferentes e, á base diso construír as nosas mensaxes. Debemos ter claro que gritos ou xestos que poden resultar violentos non lograsen satisfacer aquilo que desexamos, a base está no diálogo e o respecto. 
Debemos facer sentir ao outro que nos importa o que nos di, cando non hai empatía e non se dá valor á mensaxe do outro, crébase a confianza e, produto disto dánase a comunicación. É fundamental que dentro da familia exista respecto polo que cada un di e sente, xa que, esta é o principal lugar de apoio e afecto para as persoas. 
A convivencia é un traballo que necesita do esforzo de todos. 

E xa para rematar estas xuntanzas; que mellor que uns pinchos. 
Grazas pola vosa asistencia e esperamos seguir contando con vós. 

 

venres, 1 de xuño de 2018

AVALIACIÓN DE BACHARELATO DE ACCESO A UNIVERSIDADE - PROBAS ABAU

https://drive.google.com/open?id=1jJLizMdqc_8wbyenOknVgagyKzPfV9FI

GRAOS UNIVERSITARIOS NO SISTEMA UNIVERSITARIO GALEGO

ARTES Y HUMANIDADES
CCSS Y JURÍDICAS
CIENCIAS DE LA SALUD
CIENCIAS
INGENIERIAS Y ARQUITECTURA
U
D
C
C
O
R
U
Ñ
A
U
S
C
S
A
N
T
I
A
G
O
usc.png
U
V
I
G
O

Fonte: Orienta Galicia