sábado, 16 de decembro de 2017

APRENDIZAXE COOPERATIVO

Falamos de estrutura de aprendizaxe cooperativo cando se organizan tarefas nas que a cooperación é a condición para realizalas. Son tarefas de aprendizaxe que non se poden realizar si non é colaborando entre os compañeiros. 
Non se pode ter éxito si os compañeiros non o teñen. Lígase o éxito propio ao éxito do resto. A organización da aprendizaxe de modo cooperativo fai que se beneficien todos os alumnos, tanto os de maior, como os de menor capacidade. 
 
   "A capacidade de todos os alumnos de aprender a traballar cooperativamente cos demais é a pedra crave para construír e manter matrimonios, familias, carreiras e amizades estables. Ser capaz de realizar habilidades técnicas como ler, falar, escoitar, escribir, calcular e resolver problemas é algo valioso pero pouco útil si a persoa non pode aplicar estas habilidades nunha interacción cooperativa coas outras persoas no traballo, na familia e nas contornas comunitarias. O xeito máis lóxico de enfatizar o uso do coñecemento e as habilidades dos alumnos dentro dun marco cooperativo, tal como deberán facer cando sexan membros adultos da sociedade, é dedicar moito tempo á aprendizaxe destas habilidades en relacións cooperativas cos demais. (Johnson e Johnson, 1997)". 

Ningún comentario:

Publicar un comentario