domingo, 16 de setembro de 2018

BECAS DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 2018/2019

Para solicitar a beca da Convocatoria para Necesidades Educativas Especiais o primeiro que debemos ter en conta é o prazo de presentación.
O prazo de presentación de solicitudes estenderase ata o 27 de septiembrede 2018 inclusive.
Pasado este prazo, só poderá presentarse naqueles supostos extraordinarios nos que se acredite documentalmente a aparición da necesidade educativa especial con posterioridad ao prazo. Neste caso, a solicitude entregarase directamente na unidade de becas correspondente.
Para solicitala debe entrar na sede Electrónica do MEC, na seguinte dirección:


 

NON ETIQUETEMOSO psicólogo Alberto Soler axúdanos a entender a importancia das expectativas no desenvolvemento do alumnado. O poder das expectativas é importante telo en conta cando traballamos co noso alumnado. Debemos etiquetar?

CURSO2018 - 2019


martes, 4 de setembro de 2018

FORMACION PROFESIONAL

Ciclos e módulos con prazas dispoñibles.
Presentación de solicitudes de setembro: ata o día 11 de setembro ás 13:00 h.
http://www.edu.xunta.es/fp/node/14928
Consulta toda la "Oferta de FP"
 
Atención: Non son ciclos liberados. Para acceder é necesario participar no proceso de solicitudes de setembro.

Réxime ordinario

Réxime para as persoas adultas
Modalidade presencial

Modalidade distancia

Información sobre as solicitudes a ciclos formativos
A solicitude deberá realizarse mediante o asistente informático vía web para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario. Logo de realizada a aplicación informática xera un impreso de solicitude.
- No caso de solicitantes xa autenticados no contorno "edu.xunta.es" que non teñan que achegar documentación, o sistema xera un impreso xa validado, co texto de que non é necesario entregalo nun centro educativo para a súa validación. Deste xeito remataría a inscrición no réxime, modalidade e grao da solicitude. A copia impresa conservarase como resgardo da realización da solicitude.
- En calquera outro caso, o sistema xera un impreso de solicitude que terá que ser entregado para a súa validación en calquera centro educativo de Galicia con oferta de ciclos de formación profesional sostida con fondos públicos. Se este impreso non se entrega en prazo, a solicitude non terá carácter oficial e non se considerará realizada para os efectos da admisión.

CALENDARIO ESCOLAR - CURSO 2018/2019


COMEZO DE CURSO


domingo, 24 de xuño de 2018

ACTO DE GRADUACIÓN 2018

https://drive.google.com/open?id=1VbOAqzZ01xuIzh-RbjXnRoSWySbdVOzC

ENSINANZAS DEPORTIVAS CURSO 2018/2019

Convocadas as probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2018/2019.

PRAZO: Do 19 de xuño ó 10 de xullo de 2018.
RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2018/19.


PROCESO DE ADMISIÓN EN FP CURSO 2018/2019


 

OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O CURSO 2018/2019


CICLOS DE FP BÁSICOS, MEDIOS E SUPERIORES, réxime ORDINARIO:CICLOS DE FP MEDIOS E SUPERIORES, réxime ADULTOS PRESENCIAL (oferta parcial por módulos):CICLOS DE FP MEDIOS E SUPERIORES, réxime ADULTOS A DISTANCIA (oferta parcial por módulos):
CICLOS DE FP MEDIOS E SUPERIORES, réxime DUAL:


OFERTA DE MÓDULOS DOS PROGRAMAS FORMATIVOS BÁSICOS (FP Básica para alumnado con Necesidades Educativas Especiais): 

sábado, 16 de xuño de 2018

martes, 12 de xuño de 2018

SORTE NAS ABAU

Queremos desexar moita sorte ao noso alumnado de 2º de bacharelato 
que está a punto de presentarse as ABAU.
Confiamos en vós, ten que saír ben. MOITA SORTE.